Pahudet ak obidva pomalým metabolizmom

Je možné schudnúť na pšenicu kašu na vode

3. okt. 2014 V slovenčine popri číslovkách dvaja, dva, dve máme aj číslovky obidvaja, obidva, obidve, ktorými sa vyjadruje nielen počet dva, ale zároveň.

Pravops slova „obidva“ v slovenských pravopisných slovníkoch.

Ovos prísnu diétu

Význam a typické výrazy slova „oba“ v Slovníku slovenského jazyka. sa v páre al. o dvojici, ktorá sa chápe ako uzavretý celok): oba/obidva stromy.

Comments